German-Vietnamese Dictionary
◊ DEZIMIEREN
◊dezimieren
▪ {to decimate} làm mất đi một phần mười, cứ mười người giết một, tàn sát, sát hại nhiều, giết hại nhiều, tiêu hao nhiều