French-Vietnamese Dictionary
◊ DIFFUSÉMENT
◊diffusément
▫ phó từ
▪ miên man, dài dòng