English-Vietnamese Dictionary
◊ HGV
◊hgv
▫ (viết tắt)
▪ xe có trọng tải nặng (heavy goods vehicle)
 heyday  hf  hgv  h-hour  hi