Vietnamese-English Dictionary
◊ OM SÒM
◊om sòm
▫ adj
▪ noisy; uproarious
◦ cãi_cọ nhau om_sòm they quarelled noisily
 ọi  om  om sòm  om xương  òm 
Vietnamese-French Dictionary
◊ OM SÒM
◊om sòm
▪ bruyamment
◦ Cãi nhau om_sòm se quereller bruyamment
◦ tiếng om_sòm tapage ; vacarme; potin ; boucan
 om  om kế  om sòm  om xương  òm 
Vietnamese-German Dictionary
◊ OM SÒM
◊om sòm
▪ [noisy] geräuschempfindlich/laut, geräuschvoll, lärmig
▪ [uproarious] laut, tobend
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ OM SÒM
◊om sòm
▪ тарарам;
▪ шумно;
▪ шумный;
▪ скандал;
▪ гам;
▪ возня;
▪ гвалт;
▪ скандалить;
▪ озорник;
▪ шуметь;
▪ митинговать;
▪ озорничать;
▪ нашуметь;
▪ бушевать;
▪ шум
 oi ả  om  om sòm  ong  ong bò vẽ 
Vietnamese Dictionary
◊ OM SÒM
◊om sòm
▪ tt. ầm ĩ, náo động, với nhiều âm, giọng điệu xen lẫn vào nhau cãi nhau om sòm Chuyện chẳng có gì mà cứ la lối om sòm như thế.
 ọi  om  om sòm  òm ọp  ỏm