French-Vietnamese Dictionary
◊ ONUSIEN
◊onusien
▫ tính từ
▪ (thân mật) (thuộc) Liên Hiệp Quốc