French-Vietnamese Dictionary
◊ OOTHÈQUE
◊oothèque
▫ danh từ giống cái
▪ (động vật học) bọc trứng (ở một số sâu bọ)