Vietnamese-English Dictionary
◊ TÙNG BÁCH
◊tùng bách
▫ noun
▪ conifers
Vietnamese-French Dictionary
◊ TÙNG BÁCH
◊tùng bách
▪ (bot.) conifères.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TÙNG BÁCH
◊tùng bách
▪ [conifers] Koniferen, Nadelbäume
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TÙNG BÁCH
◊tùng bách
▪ хвойный;
▪ хвойный;
▪ краснолесье
Vietnamese Dictionary
◊ TÙNG BÁCH
◊tùng bách
▪ d. (cũ; vch.). Các cây thuộc loài thông (nói khái quát); thường dùng để ví lòng kiên trinh.