Vietnamese-English Dictionary
◊ TỬ CUNG
◊tử cung
▫ noun
▪ uterus
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỬ CUNG
◊tử cung
▪ (anat.) utérus; matrice
◦ bệnh tử_cung métropathie;
◦ Chụp X Quang tử_cung hystérographie;
◦ Đau tử_cung utéralgie;
◦ Sa tử_cung métrotopse; hystéroptose;
◦ Soi tử_cung utéroscopie;
◦ Thủ_thuật cắt bỏ tử_cung hystérectomie;
◦ Thủ_thuật mở tử_cung hystérotomie;
◦ Thoát vị tử_cung métrocèle; hystérocèle;
◦ Viêm tử_cung utérite; métrite.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TỬ CUNG
◊tử cung
▪ [uterus] Gebärmutter
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỬ CUNG
◊tử cung
▪ матка;
▪ маточный;
▪ утробный
Vietnamese Dictionary
◊ TỬ CUNG
◊tử cung
▪ X. Dạ con.