Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỰ ÔXI HÓA
◊tự ôxi hóa
▪ самоокисление