French-Vietnamese Dictionary
◊ THYRSE
◊thyrse
▫ danh từ giống đực
▪ (thực vật học) chùm xim
▪ (sử học) gậy núm thông (biểu tượng của thần rượu)