Vietnamese Dictionary
◊ TU NHÂN TÍCH ĐỨC
◊tu nhân tích đức
▪ Cố làm điều nhân, chứa đầy công đức (cũ).