Vietnamese-English Dictionary
◊ TU THÂN
◊tu thân
▫ verb
▪ to self▪ improve
Vietnamese-French Dictionary
◊ TU THÂN
◊tu thân
▪ se perfectionner moralement.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN HƯ THÂN?
◊hư thân
▪ [spoiled] beschädigen, plündern, verdarb, verderben, verdorben, verwöhnen
spoiled beschädigen, plündern, verderben, verwöhnen
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TU THÂN
◊tu thân
▪ самоусовершенствование;
▪ очищение;
▪ выправляться
Vietnamese Dictionary
◊ TU THÂN
◊tu thân
▪ Sửa mình để tiến bộ (cũ) Làm trai quyết chí tu thân (cd).