Vietnamese Dictionary
◊ TU VŨ
◊Tu Vũ
▪ (xã) h. Tam Thanh, t. Phú Thọ