Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TUNG BỤI LÊN
◊tung bụi lên
▪ пылить