French-Vietnamese Dictionary
◊ TINTAMARRE
◊tintamarre
▫ danh từ giống đực
▪ sự lộn xộn ồn ào; cảnh huyên náo
# phản nghĩa
Calme.